KOCOUŘI

BACCARA BOHEMIA, Exotic male EC X-treme Leslie, CZ brown tabby

BACCARA BOHEMIA, Exotic male EC X-treme Leslie, CZ brown tabby

EC. X-treme Leslie,CZ
EXO n 22 / černý mramorovaný exotický

rodokmen


IC Benitto Dami Wild Caths, CZ - perská kočka s červenými odznaky - kocour 1,5 roku

IC Benitto Dami Wild Caths, CZ
PER d 33 / s červenými odznaky

rodokmen


CH Garfield Récital,CZ
EXO d 22 / červený mramorovaný exotický

rodokmen


CH Wendy Kerůž, CZ
PER d 03 62 / Red-White harlequin

rodokmen


Copyright © 2006-2009 Deste Paws cattery
Site designed and maintained by
Deste Paws cattery