DESTE PAWS

Streptococcus canis (Streptokok G),
nazývaný "Tichý zlodej koťat"

Možná příčina úhynu koťat - Streptococcus canis (Strep G)
Syndrom vadnoucích koťat

Autor: Dagmar Pátková
Napsáno 13.4.2006 a následně průběžně aktualizováno. Poslední aktualizace 2017.

Upozornění: Zakázáno kopírovat!!!
Při porušení zákazu budou zveřejněny stránky, které nerespektují autorské právo a také hodiny strávené hledáním informací a jejich překladů před tím, než jsem tyto informace zveřejnila. Pro cizí stránky je povoleno použít pouze odkaz na tento článek ve formě URL adresy http://cattery.cz/destepaws/strep_g.htm

Čím to u mě začalo

Po opakovaných problémech s donošením koťat u kočky, která byla 2x prokazatelně březí (vyšetřeno sonograficky cca v polovině březosti), jsem začala pátrat po možných příčinách.

Co se mi stalo:

Když mi kočka poprvé nezabřezla, nedivila jsem se. Kočka neměla koťata delší dobu a byla podle mě přemroukaná. Měla jsem doma kocoura, který sice snahu krýt měl, ale nedařilo se mu to a já stále čekala, až se to naučí. Kočka se ke krytí nestavěla optimálně a pro kocoura to byla obtížné. To trvalo více jako rok. Nakonec to dopadlo tak, že se kocour naučil na jiné kočce a tak po více než roce nakryl i tuto kočičku. Když poprvé nezabřezla, žádný závěr jsem z toho nedělala a říkala jsem si, že příště bude lépe.
Nebylo.

Po druhém krytí byla kočka zkontrolována sonograficky a bylo zjištěno, že má v sobě jeden plod. Byla jsem ráda, aspoň jedno kotě!, vždyť na něj tak dlouho čekám. Ale u kočky se nenápadně vytrácely příznaky březosti, cecíky zesvětlaly a tak jsem o březosti začala pochybovat, přestože sonem prokázána byla. Skutečně, kočka se k porodu nechystala a při dalším sonografickém vyšetření bylo zjištěno, že děloha je prázdná, došlo ke vstřebání plodů.

Po třetím krytí stejným kocourem byly při sonografickém vyšetření zjištěny dva plody. Protože veterinář byl zasvěcený a chtěl vědět, jak se březost bude vyvíjet dále, bylo asi po 5 týdnech od krytí provedeno další sonografické vyšetření. Při něm bylo zjištěno, že jeden plod již atrofuje a druhé lůžko je prázdné. Po termínu předpokládaného porodu byl proveden rentgen dělohy a ta byla opět prázdná. Protože se to stalo prokazatelně při druhém i třetím krytí, je možné, že stejná situace byla i při prvním krytí.

Možná příčina a projevy

Již po druhém neúspěchu jsem začala hledat na internetu, co může být důvodem vstřebávání koťat. Ve více anglicky psaných článcích jsem narazila na velice zajímavou věc, na bakteriální infekci způsobenou bakterií Streptococcus canis, nazývanou tam jako Strep G (Streptococcus canis patří do skupiny streptokoků skupiny G). Strep G se dle literatury běžně vyskytuje jak u koček, tak i u psů a navenek se na zdravotním stavu dospělých zvířat většinou nijak neprojevuje. Chovy mohou být 100 % promořeny. Infikovaní bývají kocouři i kočky. Strep G je častou příčinou málo početných vrhů, vstřebávání plodů během březosti, potratů, zánětů dělohy, předčasných porodů, hromadného úhynu koťat brzy po narození.

Strep G se může projevit podobně jako chřipka, silným výtokem z očí, zahleněným nosem, ale běžná léčba antibiotiky je neúspěšná. Jindy nově narozená koťata umírají velmi rychle, během 24 hodin, bez nějakých příznaků onemocnění. Malá koťata se po porodu chytí, pěkně pijí, ale pak začínají ztrácet chuť k jídlu, nepřibírají, blednou a „hadrovatí“ - odtud název Syndrom vadnoucích koťat. Přes přikrmování a veškerou naši snahu během krátké doby umírají, většinou během jednoho dne. Některá koťata mohou být naopak aktivní, křičí, ale stejně nakonec umírají. My si jen říkáme: kotě se asi napilo plodové vody a dostalo zápal plic. Jenže naše diagnóza nemusí být správná! Možná se jedná právě o tuto bakteriální infekci.

Často se vyskytuje i u koťat starších, několikatýdenních až několikaměsíčních, u kterých se mimo jiné projevuje také nechutenstvím a úbytkem na váze. Postižené kotě chřadne bez nějaké zjevné příčiny a nakonec umírá. Vyčetla jsem, že tato starší koťata mají obvykle zvětšené mízní uzliny. Bohužel i koťata klinicky zdravá mohou v sobě ukrývat tuto zákeřnou bakterii do doby, než jsou sama použita k chovu.

V článcích tuto infekci nazývají syndromem vadnoucích koťat (Fading kittens syndrome) nebo také Tichým zlodějem koťat.

Ještě jednou uvádím možné projevy této infekce, jak jsem je vyčetla:

- nezabřezávání
- vstřebávání plodů během březosti
- potraty
- pyometry
- předčasné porody
- mrtvá koťata, někdy deformovaná, např. s vyhřeznutou dutinou břišní nebo s hydrocephalismem
- nízkopočetné vrhy
- náhlý úhyn koťat (i celých vrhů) nejčastěji mezi 5-10 dnem života
- slzící oči, vředy na očích, rýma, bronchopneumonie (příznaky obdobné jako u Chlamydií)
- u starších koťat apatie, nechutenství, úbytek na váze, zvětšené mízní uzliny

O této streptokokové infekci bychom měli začít vážně uvažovat tehdy, když není při laboratoních zkouškách zjištěna přítomnost E.coli ani chlamydií a přesto se příznaky onemocnění většinou jako chlamydie projevují. Přítomnost Streptococus canis se zjišťuje obtížně, protože se může vyskytovat v tak nízké koncentraci, že se při kultivaci nemusí zjistit. Ale i tato nízká koncentrace může způsobit v našem chovu úplnou pohromu, zejména u mladších koček. Starší matky se údajně většinou stávají vůči tomuto streptokoku rezistentní. Poševní výtěry nejsou příliš spolehlivé, nejlepší výsledky se získávají z mrtvých plodů nebo koťat vyšetřením pupku, jater, pobřišnice nebo plic, ale ani ty nemusejí být 100%.

U koček je nejlepší dělat odběry na vyšetření v době říje nebo při nebo krátce po porodu, kdy se do pochvy dostávají i části buněk z dělohy a aktivita bakterie je nejvyšší. Nesmíme ale zapomínat na již uvedené E.coli a chlamydie. Zejména hemolytické E. coli často způsobují problémy s březostí a odchovem koťat. Proto je nutné tuto příčinu vyloučit bakteriologickým vyšetřením, jak jsem již uvedla. Na každou z těchto bakterií účinkuje jiné antibiotikum. Bohužel jde někdy E. coli ruku v ruce se Streptokokem canis, takže v případě, kdy nezabírá běžná antibiotická léčba E.coli, stále se ještě může jednat i o Strep G.

Infekce je přenosná z kocourů na kočky a naopak a z kočky na koťata přes pupeční šňůru, někde se uvádějí i sliny kočky při ošetřování nově narozeného kotěte. Jiný přenos je pravděpodobně také možný, protože se prý Streptococcus canis šíří i v chovech bez kocourů. Bohužel jsou dostupné informace docela rozporuplné. Protože se mi testy potvrdil nález Strepa G i u některých již dospělých odchovů, je pravděpodobné, že se odrostlá koťata mohou stát skrytými nosiči této bakterie.

Světově uznávaná kanadská veterinářka Susan Little, specialistka přímo na kočky, uvedla, že se ve skutečnosti jedná o běžnou bakterii, která se nachází i v normálních zdravých kočkách. Nepřenáší se kontaminovanými předměty (ruce, šastvo, člověk apod.) a bakterie v prostředí nepřežívá. Jinde se naopak uvádí, že desinfekce prostředí spolu s větráním napomáhá snížení úrovně této bakterie v chovu. V chovatelských stanicích se šíří velmi rychle hlavně během páření a úroveň zamoření bývá vysoká zejména z počátku výskytu a postupem času klesá. Některé starší kočky dokáží tuto bakteriovou infekci ze svého organismu úplně vyeliminovat. Vnímavé jsou zejména kočky mladé, u kterých bývá hladina streptokoka vysoká.
Lze předpokládat, že na působení bakterie má velký vliv i imunitní systém kočky.
Nesmíme zapomínat na to, že vagina kočky není sterilní místo, nachází se v ní mnoho různých bakterií a občas jednou z nich bývá Streptococcus canis. Poševní kultury nemusí vždy prokázat jeho výskyt. Úroveň Strepu G je kolísavá a má tendenci se zvyšovat v době páření a zejména v období kolem porodu. Postupem času se úroveň Strepu G v chovu snižuje do doby, než do něj zařadíme mladé kočky. Léčba dospělých koček antibiotiky nedokáže Streptococcus canis zcela vyeliminovat.

V zahraničních článcích, které jsem našla na internetu, je nabídnuto několik variant léčby. Někteří chovatelé uvádějí, že je po dlouhou dobu provázela smůla v hovu, kočky potrácely, atrofovaly své plody, rodila se mrtvá koťata, nebo koťata umírala brzy po porodu. Po přeléčení všech koček včetně kastrátů clindamycinem ( 2 x denně 11 mg/kg po dobu tří týdnů) měly kočky opět krásné početné zdravé vrhy. Jedna chovatelka ovšem později uvedla, že se naneštěstí infekce cca za dva roky zase začala projevovat. Proto začala své kočky znovu léčit.

Odkazy na některé články, které jsem při svém hledání našla, naleznete dole pod tímto článkem. Bohužel až na jeden jsou všechny v angličtině.

Léčba

Léčba cephalosporiny - aktualizováno 5.3.2009
Na základě článku pana doktora Vokouna (odkaz je uvedený níže) jsem začala uvažovat o možnosti léčby dlouhotrvající cephalosporinovou injekcí Convenia. Convenia obsahuje cefovecin, což je antibiotikum, které se podává injekcí (pod kůži). Používá se u psů a koček. Jedná se o lék s dlouhotrvajícím účinkem, který se obvykle podává formou jedné injekce, přičemž účinek této injekce trvá až 14 dnů. V závislosti na typu infekce lze injekci v případě potřeby opakovat (až třikrát). Protože je Convenia určena na léčbu kožních onemocnění způsobovaných mimo jiné i bakterií Streptococcus canis a také na léčbu vnitřních tkání (zánět močového měchýře), lze předpokládat, je účinná i při celkové léčbě koček v našem případě.
Můj předpoklad se potvrdil. Později jsem se doslechla o chovatelských stanicích, které po takovéto léčbě pokračovaly v bezproblémovém odchovu koťat, ale podrobnosti neznám, vše bylo jen z doslechu. Přesto jsem slyšela i o chovech, kde se Strep G znovu objevil. Proto doporučuji aplikovat Convenii 3x - ne méně!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podle zkušeností některých chovatelů se v závažných případech doporučuje podávat kočkám i kocourům během páření (cca 1 týden) a následně kočkám 2 - 3 týdny před porodem Clavamox (Synulox).
Jestli je tato léčba nedostatečná, pak Marwa Marrow, chovatelka koček a autorka článků, z nichž jsem získala nejvíce konkrétních informací o Strepu G, doporučuje podávat Synulox první 4 týdny březosti, případně celou březost!
Paní Marwa zdůrazňuje nutnost podávání léků při krytí jak kočce, tak i kocourovi, jinak se může Strep G v chovu velmi rychle rozšířit! Dle ní může být dostačující přeléčit kocoura 2 - 3x za rok, kočku vždy!

Osobně si nejsem jistá, zda Synolox dávaný při krytí 1 týden dokáže zabránit vstřebávání plodů v polovině březosti, jak se stalo u mě. Asi bych u kočky prodloužila léčbu minimálně na 10 dnů a pak ji znovu zopakovala před porodem.

Z vlastní zkušenosti vím, že se mi po léčbě Convénií po více jako roce ve vrhu objevilo slabé kotě, kterému jsem podávala Antirobe a jeho stav se upravil. Tehdy jsem znovu přeléčila všechny kočky. Z jiného vrhu si mi narodil kocourek, u něhož se během růstu vyvinul velmi těžký zánět spojivek. Dnes bych situaci řešila podáváním Synuloxu jak při krytí, tak i před a těsně po porodu, jak píši výše.
Také jsem před lety slyšela o případu, kdy bez zjevné příčiny začala chřadnout dospělá kočka, která už před tím přišla do kontaktu se streptokokem canis, a Antirobe jí zase postavilo na nohy.

Z důvodu vlastních zdravotních problémů jsem s chovem skončila a tak nemohu nabídnout šťastný konec všeho toho trápení. Je velká škoda, že se o své zkušenosti nepodělí ty naše chovatelské stanice, které zažily podobnou zkušenost a v současné době se jim v chovu úspěšně daří a odchovávají početné a zdravé vrhy. I o takových jsem slyšela, ale z pochopitelných důvodů nemohu být konkrétní.

 

Jiné způsoby léčby, jak jsem je našla na internetu

Clindamycin (Antirobe, Dalacin)
Účiná látka clindamycin je obsažena ve veterinárním přípravku Antirobe. Prodává se v kapslích po 25 mg. Lze ho nahradit levnějším humánním přípravkem Dalacin, ale je třeba si ho nechat rozvážit v lékárně v dávkách dle hmotnosti kočky. Pro kočky vyšších váhových kategorií je to dle mého mínění výhodné řešení. Clindamycin je velmi hořký a kočky ho volně přijímají hodně špatně, navíc hrozí popálení jícnu. Podávání kapslí usnadňuje a urychluje tzv. podavač léků, který si můžete koupit u svého veta. Ocení ho hlavně chovatelé s větším počtem léčených zvířat. U koťat se osvědčilo podávat lék rozpuštěný v kotěcím mléce. Je to s podivem, ale pak ho přijímají celkem bez problémů. Někteří chovatelé kočky, u kterých měli velké problémy, léčí kočky současně i Synuloxem, který na rozdíl od clindamycinu účinkuje i na bakterie E.coli.
Dávkování Antirobe se různí dle zdrojů:
a) 25 mg/ kočku 2 x denně po dobu 3 týdnů
nebo
b) 11 mg /1 kg kočky 2 x denně po dobu 3 týdnů 

Jednorázová injekce depotním penicilínem
Doporučuje se podat jednorázově jak kočce na počátku porodu tak i koťatům ihned po narození depotní dlouhodobě působící penicilinové antibiotikum - v angličtině nazývané benzathine/procaine pen G. Protože je penicilínů více druhů, složení a dávkování jsem konzultovala s lékárnicí, která je i chovatelkou koček, a ona jako vhodné uvedla následující u nás dostupné léky: 
Norocillin LA inj. 100ml – je lepší, lépe se dávkuje!!!!!
nebo
Penicilin Biotika Depot inj. 100ml

Norocillin LA- dávkování:
Kocka 1ml Norocillinu LA hluboko do svalu
Kote 0,036ml Nor. naředit 0,214ml fyziologem na celkové množství 0,25ml a také aplikovat hluboko do svalu.
ATB je husté, na aplikaci stačí pro kote oranžova jehla Terumo 25G 0,5x16mm, pro kočku modrá jehla Terumo 23G 0,6x30.

Speciálně u Strep G se jedná o jednorázovou aplikaci kočce i koťatům během porodu! Protože se infekce přenáší i přes pupeční šňůru, je třeba ji ihned po narození ještě mokrého kotěte desinfikovat 2% roztokem jódu a ještě mokrému kotěti píchnout dávku penicilinu. Teprve pak začneme se sušením kotěte. Zdá se, že zde je každá minuta drahá!
Osobně neznám nikoho, kdo by tento postup zkoušel. Jen jsem se snažila najít odpovídající penicilín dostupný u nás a od odborníka získat návod na správné dávkování. Jestliže budete chtít použít tento postup, opět ho konzultujte s veterinářem!

Problém vidím v tom, že se nám díky této streptokokové infekci živá koťata nemusí vůbec narodit - viz výše- a proto je vhodné kočky nejprve přeléčit.

Kombinovaná léčba
Jinde se zase doporučuje v chovech, kde se Strep G vyskytuje a způsobuje problémy, clindamycin podávat i přeléčeným kočkám i kocourům během páření 1x denně po dobu jednoho týdne v dávce 12,5 mg/kočku a následně i matkám poslední tři týdny těhotenství. Na začátku porodu aplikovat jednorázovou injekci penicilínu kočce a následně koťatům ihned po narození. Opět je obrovský důraz kladen na dezinfekci pupeční šňůry jódem!!!!!!!!!

Tento článek píši proto, abyste znali jednu z možných příčin, proč se vám nedaří odchovávat koťata. Podle toho, co jsem si přečetla, je možné, že je Strep G spolu s hemolytickou E. Coli nejčastějšími příčinami úhynu koťat, mnohem častější než si je většina z nás, chovatelů i veterinářů, ochotna připustit. V případě podezření na tuto bakteriální infekci vše konzultujte se svým veterinářem a snad společnými silami dosáhnete znovu zdravých odchovů. Mějte na paměti, že to, co zde popisuji, není u nás obecně známá věc a náš veterinář sice může být maximálně schopný, ale nemusí vědět vše … ani nemůže.

Vyšetření koček jsem si nechala dělat v laboratoři SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o. poté, co mě kontaktovala paní Mgr. Dita Kellnerová, vedoucí této laboratoře. Asi jako první laboratoř v ČR koupila v Belgii vzorek bakterie Streptococus canis, potřebný k její přesné identifikaci.

V případě zájmu si můžete vyšetření udělat v této laboratoři. Pokud vím, chovatelé i veterináři ji považují za spolehlivou. Můžete využít i jiných služeb laboratoře (FIV, FeLV, FIP apod), kompletní nabídku vyšetřeních najdete na www.sevaron.cz. Mimo jiné tam provádí i diagnostiku sloužící k vyhledávání srdečních onemocnění. Není to klasické HCM, toto vyšetření slouží k odhalení potíží se srdcem a dle výsledku se může HCM došetřit. 

Dagmar Pátková

 

ODKAZY / LINKS

Streptokokové nákazy, MVDr. Petr Vokoun

Strep G - my experience - zkušenosti z anonymní anglické chovatelské stanice siamek, anglicky.

Streptococcus canis - zkušenosti australských chovatelů, anglicky

 

Zkušenosti a léčba od chovatelky Marvy Marrow, chovatelská stanice 7th Heaven Orientals - anglicky:

Part 1: Could My Feline Fertility Problems Be Caused by G Strep (Group G Streptococcus bacteria) - r. 2002

Part 2: G Strep Updates: The Continuing Story - r. 2004 - léčebný postup platný i v r. 2016 (poznámka autorky)

Part 3: Additional Comments and Follow Up to G Strep article (2004) -  21. 3. 2010

 

TOP

ZPĚT na rady a návody